Značka:Kawasaki
Model:z900RS Cafe
Farba:Strieborná
Vratná kaucia:1000 EUR
Objem:948 cm
Vodičské oprávnenie:A
Viac informácií o vozidle na www.kawasaki.sk
už od 79 € na deň
Rezervovať

Moderný retro naháč, ktorý ponúka súčasné technológie v klasickom kabáte. Modern Classic podľa Kawasaki.

Cenník

Deň Víkend Pracovný týždeň Týždeň - 7 dní Extra km Navigácia GPS
v cene 300 km v cene 600 km v cene 900 km v cene 1500 km
10:00 - 10:00 Pi 16:00 - Po 10:00 Po 16:00 - Pi 13:00 7 dní
79 € 219 € 219 € 399 € 0,35 € / 1 km 10 € / deň

Rezervácia

Vyberte časové rozmedzie rezervácie kliknutím na dátum začiatku a konca.

Vo formulári boli nájdené chyby

Vo formulári bol nájdený problém, skontrolujte a opravte nasledujúce:

  Vybraný dátum

  Miesto vyzdvihnutia motocykla

  Osobné údaje

  Spracovanie osobných údajov a použitie Cookies

  Súhlasím v súlade so zákonom č. 428/2002, Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, so správou, spracovaním a uchovávaním poskytnutých osobných údajov a informácií spoločnosťou U.M.S., s.r.o. Informácie budú spracovávané a uchovávané pre účely spracovania rezervácie a marketingové účely. Súhlas poskytovateľa údajov platí do jeho písomného odvolania. Poskytovateľ údajov vyhlasuje, že týmto je včas a riadne informovaný o spracovávaní a získavaní jeho osobných údajov.

   

  V spoločnosti U.M.S.,s.r.o. chceme poskytnúť čo najviac kontroly nad vašimi osobnými informáciami. Keď navštívite ktorúkoľvek z našich webových stránok, možno bude potrebné, aby sme od vás zbierali informácie, ako napríklad vaše meno, e-mailovú adresu, adresu IP alebo údaje o polohe, napríklad pri registrácii požičania motocykla. Tieto údaje použijeme iba na vašu identifikáciu v prípade prenájmu motocykla alebo skúšobnej jazdy, prípadne pri občasné marketingové účely.
  Stránky U.M.S.,s.r.o. môžu obsahovať odkazy na iné webové stránky. Spoločnosť U.M.S.,s.r.o. nezodpovedá za upozornenia o ochrane osobných údajov alebo za obsah týchto webových stránok.
  U.M.S.,s.r.o. rešpektuje súkromie každého, kto navštevuje naše webové stránky. Prečítajte si pozorne túto politiku ochrany osobných údajov, aby ste pochopili, ako spoločnosť U.M.S.,s.r.o. zhromažďuje a používa osobné informácie, ktoré nám poskytnete.
  1. Čo zahŕňa táto politika ochrany osobných údajov?
  Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na používanie vašich osobných údajov, ktoré sú zhromažďované prostredníctvom webových stránok U.M.S.,s.r.o. alebo v súvislosti s nimi. Typom zhromaždených osobných údajov môže byť: meno, adresa, telefónne číslo a e-mail.
  Spoločnosť U.M.S.,s.r.o. nezodpovedá za upozornenia a postupy týkajúce sa ochrany súkromia iných webových stránok, aj keď:
  • získali ste prístup na webovú stránku tretej strany pomocou odkazov z našich webových stránok; alebo
  • prepojili ste sa s našou webovou stránkou na webovej stránke tretej strany.
  Spoločnosť U.M.S.,s.r.o. odporúča, aby ste skontrolovali oznámenia o každej navštívenej stránke a obráťte sa na vlastníka alebo prevádzkovateľa týchto webových stránok, ak máte akékoľvek obavy alebo otázky.
  2. Kto je zodpovedný za osobné informácie zhromaždené na webových stránkach U.M.S.,s.r.o.?
  U.M.S.,s.r.o. kontroluje osobné údaje získané na webových stránkach spoločnosti U.M.S.,s.r.o.. Preto podľa podmienok všeobecných nariadení o ochrane údajov je spoločnosť U.M.S.,s.r.o. správcom údajov, ktoré ste poskytli.
  3. Ako sa použijú vaše osobné informácie?
  Osobné údaje, ktoré U.M.S.,s.r.o. môže zhromažďovať na webových stránkach spoločnosti U.M.S.,s.r.o., môžu byť použité na splnenie nášho záväzku vyplývajúceho z akýchkoľvek zmlúv uzatvorených medzi Vami a spoločnosťou U.M.S.,s.r.o. vrátane:
  • odpovede na vaše dopyty alebo požiadavky
  • spracovanie objednávok alebo predložených žiadostí
  • spravovanie alebo iné plnenie svojich povinnosti vo vzťahu k akejkoľvek dohode, ktorú máte s nami
  • predvídať a riešiť problémy s akýmkoľvek tovarom alebo službami, ktoré vám boli poskytnuté
  Z času na čas, ak ste to už predtým schválili, spoločnosť U.M.S.,s.r.o. by rada použila informácie, ktoré nám poskytnete pre:
  • prieskum trhu a sledovanie údajov o predaji, ktoré vás môžu informovať o našich produktoch a službách, ktoré môžu zahŕňať telefonické kontaktovanie alebo poskytnutie vašich osobných údajov pobočkám a spoločnostiam spoločnosti U.M.S.,s.r.o., ktoré môžu byť umiestnené mimo EHP (s výhradou nižšie uvedených obmedzení týkajúcich sa prenosu osobných údajov mimo EHP(ďalej len „EHP“)) , aby vám mohli posielať informácie, ktoré vás môžu zaujímať.
  • vytvárať produkty alebo služby, ktoré môžu vyhovovať vašim potrebám, preto vás spoločnosť U.M.S.,s.r.o. môže z času na čas požiadať, ak sa chcete zúčastniť jedného z našich prieskumov.
  Ak kedykoľvek chcete, aby spoločnosť U.M.S.,s.r.o. prestala používať vaše informácie na niektorý alebo všetky vyššie uvedené účely, oznámte nám to zaslaním e-mailu na info@motorent.sk. Spoločnosť U.M.S.,s.r.o. prestane používať vaše informácie na takéto účely, akonáhle to bude rozumne možné.
  4. Budú vaše údaje prenesené na tretie strany?
  V rámci produktov a služieb ponúkaných prostredníctvom našich webových stránok môžu byť osobné údaje, ktoré nám poskytnete, prenesené do krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru . Napríklad, ak sa niektorý z našich serverov z času na čas nachádza v krajine mimo EHP, alebo niektorý z našich poskytovateľov služieb sa nachádza v krajine mimo EHP.
  S výnimkou uvedenou v týchto zásadách ochrany osobných údajov spoločnosť U.M.S.,s.r.o. nebude bez vášho súhlasu sprístupňovať žiadne osobné údaje, pokiaľ U.M.S.,s.r.o. nie je právne oprávnená alebo to nie je od nej požadované (napríklad ak je to potrebné na splnenie zákonnej povinnosti alebo na účely prevencie podvodu alebo iného zločinu) alebo ak U.M.S.,s.r.o. verí, že takéto opatrenie je nevyhnutné na ochranu vašich životných záujmov alebo záujmov akejkoľvek inej osoby.
  5. Používa spoločnosť U.M.S.,s.r.o. Cookies?
  Spoločnosť U.M.S.,s.r.o. môže ukladať niektoré informácie (bežne známe ako cookie) do počítača počas vášho priehliadania.